Какво трябва да знаем?

  • Информация за товара, в това число вид на палета, размери и тегло на стоката складирана върху палета;
  • Информация за склада – размери, конструктивна документация, съдържаща вид на подовото покритие, местоположението на колони, индустриални врати, осветление, спринклерни инсталации, светли височини и др.;
  • Информация за оборотността на палетите и тяхното времетраене на складиране;
  • Информация за работните процеси – производство или дистрибуция;
  • Информация за необходимата бройка палетни места на клиента;
  • Информация за срока на годност на складираните стоки. Тази необходимост е породена от различните системи за работа FIFO или LIFO;
  • Информация за машините, които ще работят – максимална товароподемност, характеристики за номинална височина на повдигане, размер на работния коридор;

Проектиране

„Апекс Сервиз” ООД предлага съвкупност от най - добри условия за изграждане на нова или при реконструиране на вече изградена стелажна система. Проектантите ни събират подробна информация за оперативния бизнес на клиентите , с цел да бъде предложен максимално ефективен вариант, отговарящ на изискванията на нашите клиенти.

Инженерингов екип изготвя проекти с реални размери, които дават възможност да се приспособят стандартни стелажни системи към конкретните нужди на клиента.
Наличието на проекта води до възможността да се използва целия складов обем.

Проектирането на складовите системи e съгласно нормите и изискванията на FEM.

Необходим е следния набор данни, за конструиране на ефективна и качествена конструкция: