Открита стелажна система (Self-Supporting)

Еуроспед ЕООД

Изпълнение на стандартна палетна система изготвено за фирма Еуроспед ЕООД.

uploads/thumbs/2011.12.1_15-53-24.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_15-53-30.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-3.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-7.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-14.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-20.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-24.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-27.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-31.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-37.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-41.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-45.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-49.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-7-54.jpg
uploads/thumbs/2017.5.29_15-15-36.png