Открита стелажна система (Self-Supporting)

Гаранции

Гаранции

Гаранцията за всички стелажи и стелажни системи на Апекс сервиз ООД е 2 ГОДИНИ и покрива дефектите, както при производството, така и при монтирането на системите. Гаранцията важи само, когато Апекс сервиз ООД извършва експлоатирането и поддръжката на стелажната система.